Referentie projecten

De beschreven projecten geven u een beeld van mijn werkzaamheden en wat ik voor u kan betekenen:

Buitenschoolse opvang:

* Basisschool te Delft. Voor deze school met 300 leerlingen was ik verantwoordelijk voor het opzetten van de naschoolse opvang voor 40 kindplaatsen; van de implementatie tot en met het operationeel management. Daarnaast heb ik samen met de school en de kinderopvangorganisatie een onderscheidend bredeschool aanbod ontwikkeld en uitgerold. De opvang was gevestigd in een eigen ruimte in de school zelf.

* Basisschool te Pijnacker.

Voor een franchise organisatie heb ik een voorschoolse- en naschoolse opvang opgezet. Ook deze naschoolse opvang vond plaats in een eigen ruimte binnen de school. Er werden iedere 6 weken zowel rustige als actieve activiteiten door vakkrachten aangeboden. Binnen deze school is ook een kindcentrum gecreëerd waar onderwijs, opvang en zorg vertegenwoordigd zijn.

Tussenschoolse opvang.

Onder verantwoordelijkheid van de basisschool te Delft heb ik de tussenschoolse opvang opgezet waarbij kinderen een gezonde lunch aangeboden kregen. Ouders hoefde geen lunch meer mee te geven. Na de lunch kon voor een activiteit gekozen worden zoals sport en spel, beeldend, voorlezen of vrijspelen. De tussenschoolse opvang werd aangeboden door vakkrachten, vrijwilligers en stagiaires.

Ook de financiële afhandeling nam de kinderopvangorganisatie voor zijn rekening.

* Taakspel tijdens tussenschoolse opvang.

Hier was ik project leider tijdens de pilot 'Taakspel' tijdens de tussenschoolse opvang.Taakspel is een groepsgerichte werkwijze, waarbij leerlingen tijdens de tussenschoolse opvang  middels een spel zich beter aan regels leren te houden. Kinderen die bij elkaar in een team zitten, stimuleren elkaar zich aan de regels te houden, zodat zij als team in aanmerking komen voor een beloning. De medewerkers  wordt geleerd vooral aandacht te besteden aan gewenst gedrag.

* Leerbedrijf Mondriaan Delft

Gezamenlijk met de kinderopvangorganisatie en het Mondriaan heb ik een leerbedrijf opgestart omdat er veel waarde gehecht werd aan goed begeleiden, motiveren en inspireren van stagiaires. Zo werden er bijvoorbeeld gastlessen gegeven en werden de stagiaires twee maal per maand begeleid tijdens het werken in de kinderopvang.